آرایشگاه کودک در کرج

چرا موی بیشتر کودکان، کرکی و کم پیشت است؟
کرکی، نازک و کم پشت بودن موی کودکان تا حدود 5 سالگی کاملا طبیعی است و خانواده ها به هیچ عنوان نباید نگران این موضوع باشند.

ساختار موهای ما انسان ها به گونه ای است که جنس، ضخامت تار مو و حتی تراکم موها از 5 سالگی به بعد شکل واقعی خودشان را نشان می دهند و والدین نباید تا رسیدن به این سن، اصراری به پیروی از انواع روش های سنتی مانند تراشیدن موها برای پرپشت شدن موی کودکان خود داشته باشند.

آرایشگاه تخصصی کودک روز مراقب فرزند شما می باشد تا کودک شما دارای خاطره ای خوش از فضای آرایشگاه کودک در کرج باشد و دیگر ترسی از رفتن به آرایشگاه و فضای آن نداشته باشد.